رویدادها و اطلاعیه ها

سامانه طراحی شده توسط NASA

سامانه طراحی شده توسط NASA

سامانه طراحی شده توسط NASA که در آن یک لیزر مادون قرمز مستقر در زمین سلولهای فتوولتاییک یک هواپیما را برای تامین انرژی آن شارژ می کند.

ادامه مطلب
فرایند ساخت پادماده با فناوری لیزر ممکن شد

ساخت پادماده با فناوری لیزر

محققان بر اساس دستاوردهای حاصل از شبیه سازی ،محاسبات، امکان پذیری ساخت و ج به جایی الکترون همچنین پوزیترون نشان داده اند که چگونه با لیزر پادماده بسازیم. میدان های الکتریکی قوی باعث میشود که الکترون ها مقدار زیادی تابش هدر بدهند زیرا مقدار قابل توجهی از انرژی آنها به اشعه گاما تبدیل میشود.

ادامه مطلب