فرایند ساخت پادماده با فناوری لیزر ممکن شد

ساخت پادماده با فناوری لیزر

۲۰ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۰:۵۶ کد : ۲۸۳۱ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۹۳۱
محققان بر اساس دستاوردهای حاصل از شبیه سازی ،محاسبات، امکان پذیری ساخت و ج به جایی الکترون همچنین پوزیترون نشان داده اند که چگونه با لیزر پادماده بسازیم. میدان های الکتریکی قوی باعث میشود که الکترون ها مقدار زیادی تابش هدر بدهند زیرا مقدار قابل توجهی از انرژی آنها به اشعه گاما تبدیل میشود.

محققان بر اساس دستاوردهای حاصل از شبیه سازی ،محاسبات، امکان پذیری ساخت و ج به جایی الکترون همچنین پوزیترون نشان داده اند که چگونه با لیزر پادماده بسازیم. میدان های الکتریکی قوی باعث میشود که الکترون ها مقدار زیادی تابش هدر بدهند زیرا مقدار قابل توجهی از انرژی آنها به اشعه گاما تبدیل میشود. فوتون های پر انرژی تولید شده به این فرآیند با میدان لیزر قوی واکنش میدهند و جفت الکترون- پوزیترون ایجاد میکنند در نتیجه حالت جدیدی از ماده ظاهر میشود. پژوهش های پیشرفته درباره ی بر هم کنش لیزر و ماده در توان های بالا به یاری فن آوری های لیزر پیشرفته  امکان پذیر شده است. میدان های الکتریکی پر توان تر از اندازه های زیر - اتمی و با متمرکز کردن لیزر پالسی تولید شده, و این میدان الکتریکی میتواند از نور ماده بسازد.
دستاوردهای چشمگیر تحقیقاتی در موسسه فیزیک کاربردی دانشگاه  (IAP RAS)  در نشریه (IAP RAS ), علوم روسیه چاپ شده و AIP Publishing , phasmas چگونگی تولید پادماده از لیزر توان بالا را نشان داده است. یک مفهوم کلیدی که اساس کار این تیم است استفاده از مفاهیم الکترودینامیک کوانتومی (QED)  است.


( ۵ )

نظر شما :