اعضای هیات علمی

دکتر حمید رضا دهقانپور

 

نام

حمیدرضا دهقانپور

مرتبه علمی

استادیار

گروه آموزشی

فیزیک - فوتونیک

پست الکترونیک

dehghanpour@tafreshu.ac.ir

سمت

-

تلفن

086-36241-278

زمنیه های تحقیقاتی

لیزر، الکترواپتیک، مواد اپتیکی، نانوتکنولوژی، فوتونیک

آدرس صفحه شخصی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/dehghanpour/fa

 

دکتر غلامرضا فیاض

 

نام

غلامرضا فیاض

مرتبه علمی

استادیار

گروه آموزشی

فیزیک - فوتونیک

پست الکترونیک

fayaz@tafreshu.ac.ir

سمت

-

تلفن

086-36241-278

زمنیه های تحقیقاتی

لیزر

آدرس صفحه شخصی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/fayyaz/fa

 

دکتر آرش کریمخانی

 

نام

آرش کریم خانی

مرتبه علمی

استادیار

گروه آموزشی

مهندسی برق - الکترونیک

پست الکترونیک

karimkhani@tafreshu.ac.ir

سمت

مدیر گروه مهندسی برق الکترونیک

تلفن

086-36241-356

زمنیه های تحقیقاتی

الکترواپتیک، اپتیک غیر خطی، ادوات نیمه هادی، کوانتوم الکترونیک، نانو فوتونیک

آدرس صفحه شخصی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/karimkhani/fa

 

دکتر علی محمد فتوحی

 

نام

علی محمد فتوحی

مرتبه علمی

استادیار

گروه آموزشی

مهندسی برق - الکترونیک

پست الکترونیک

fotouhi@tafreshu.ac.ir

سمت

-

تلفن

086-36241-347

زمنیه های تحقیقاتی

الکترونیک دیجیتال، پردازش تصویر، بینایی ماشین، بینایی استریو

آدرس صفحه شخصی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/fotouhi/fa

 

دکتر بابک ژاله

 

نام

بابک ژاله

مرتبه علمی

استاد

گروه آموزشی

فیزیک - فوتونیک

پست الکترونیک

jaleh@tafreshu.ac.ir

سمت

-

تلفن

086-36241-278

زمنیه های تحقیقاتی

لیزر - نانو اپتیک

آدرس صفحه شخصی

-

 

دکتر مریم جندقی

 

نام

مریم جندقی

مرتبه علمی

استادیار

گروه آموزشی

فیزیک

پست الکترونیک

jandaghi@tafreshu.ac.ir

سمت

-

تلفن

086-36241-278

زمنیه های تحقیقاتی

لیزرهای سریع و فوق سریع

آدرس صفحه شخصی

-